Kære Danskere … hold nu hovedet koldt.

Mette Frederiksen siger at håndteringen af angrebene i København kun er gået så glat som de er på grund af vidneudsagn fra helt almindelige borgere og rigtig dygtigt politiarbejde. Men det ér faktisk gået rigtigt godt, politiet har handlet hurtigt og folk har frivilligt givet vidneudsagn og man har fundet den.

Vi bør også sætte terror-angrebet i lys af de andre Europæiske terrorangreb, lige pt. skriver de på Tv2 at der er 2 døde og 6 sårede – i Madrig i 2004 døde der 191 mennesker – vi har været rigtig heldige, vores politi-indsats virker faktisk! Lad lige den synke ind et øjeblik!

Det er selvfølgelig stadig en tragisk situation og man bør fortsat arbejde mere og mere intenst på at løse det grundlæggende problem bag terroren og de religiøst/socialt betingelse spændinger i verden, men vores politi og efterretningstjenester fungerede faktisk rigtigt godt.

Husk det i de næste dage når:

 • Politikerne vil bruge det her som undskyldning til at indføre mere overvågning.
 • Når terroristerne praler af deres “success”.
 • Når krisen omtales som et nationalt problem.

Husk det nu, vores politi håndterede situationen rigtigt flot og det skal vi være stolte af. Næste skridt bør være en humanitær og social indsats, det bør hverken handle om mere politi, efterretning eller militær.

Posted in Politik

Sådan fixer vi samfundet

Den korte version: Lavere skatter, bedre vilkår for erhvervslivet, mindre bureaukrati, en styrket middelklasse og mere kærlighed.

Disclaimer: Det her er overordnede makroøkonomiske retningslinier, jeg kan ikke sætte mig ned og liste de paragrafer der skal fjernes her og nu. Det er selvfølgelig et arbejde der vil tage noget tid. Ligesom at beløbsgrænser og lign. heller ikke er noget jeg kan give her og nu, det her er omsiggribende ændringer der vil påvirke prisudviklingen bredt og det skal der selvfølgelig tages højde for.

Borgerløn, fri offentlig transport, nedlæggelse af bureaukrati:

Alle, uanset køn, hudfarve, alder mv. kan hver måned hæve et fast beløb i banken, det er selvfølgelig mere for forsørgere og mindre for folk der har andet arbejde. Der skal ikke modregnes 1:1 fordi man allerede fra den først-tjente krone skal kunne nyde godt af ens arbejde.

Al offentlig transport skal gøres gratis, konkurrence mellem trafikselskaberne afvikles og det nuværende halvhjertede system udskiftes til et optimalt system der sikrer at folk kan komme fra a til b på en bekvem måde uanset om a hedder Nørrebro eller Hanstholm havn, og illusionen om at offentlig transport skal give overskud afskaffes. Offentlig transport bliver nu et reelt alternativ til privatbilismen.

Ovenstående tiltag gør at vi kan afskaffe kontrolfunktioner omkring billetkontroller, SU, Kontanthjælp og andet dyneløfteri. Alle disse mennesker vil selvfølgelig ryge ud på borgerløn – hvilket betyder at vi stadig betaler for deres overlevelse, så det er ikke en direkte besparelse så meget som det er en omlæggelse af udgifter, og det giver i høj grad værdigheden tilbage til de arbejdsløse, handicappede og andre der er afhængig af offentlig forsørgelse i det de ikke skal igennem et langt og nedværdigende forløb på kommunen.

Der vil selvfølgelig også være folk der parkerer sig selv på borgerløn istedet for at bidrage til samfundet, men jeg mener at de gør langt mindre skade parkeret på borgerløn end de gør i et tvunget aktiveringsforløb eller i en skole hvor de i virkeligheden ikke gider være.

Sænkning af skatten, fjernelse af fradrag, forsimplet administration:

Virksomhedsskatten skal ned, langt ned, vi snakker 8-9%, hvilket giver os den laveste virksomhedsskat i EU hvormed vi bliver rigtig interessante for internationale virksomheder. Samtidig med skal personskatten ændres til i høj grad at have en flad struktur, alle betaler f.eks. 25% i indkomstskat, fradrag og tilskud forsimples sådan at kun de mest nødvendige bibeholdes.

Der skal laves en mekanisme der går at de folk der tjener gode penge beskattes hårdere af den sidste krone de tjener, det skal på alle tidspunkter kunne betale sig at tage mere arbejde og jeg mener på intet tidspunkt at det samlede skattetryk skal være højere end det er nu, gerne mindre. Men formålet skal være at lavløns-jobtagere får mulighed for at leve af den lave løn.

Formålet er at genskabe servicejobs, ufaglærte stilling og fabriksarbejde i DK som måske ikke betaler indkomst-skat men som tilgengæld er med til at holde hjulene kørende i samfundet idet de forbruger varer og er med til at producere og gøre os konkurrence dygtige som land, samtidig med at livskvaliteten øges idet at det nu giver mening at tage et job der kun varer 20 timer om ugen.

Beskæftigelse af nye og allerede arbejdsløse, styrkelse af middelklassen:

Der skal oprettes en lang række lavløns-stillinger i det offentlige, jeg tænker her på simple ting som at drikke kaffe og snakke med de gamle på plejehjemmet eller spille bold med adhd-ungerne i skolen, jeg er godt klar over at det er simple jobs og at det for nogen ikke betragtes som “rigtigt arbejde”, mén alternativet er at folk, som nu, beskæftiges med nyttesløse aktiveringstilbud. Vi skal selvfølgelig sikre os at der ikke udøves konkurrence med eksisterende jobs. Det skal f.eks. ikke være iorden at fyre en pædagog og ansætte to lavtlønnere, og vi skal selvfølgelig tilbyde lavtlønneren at blive videreuddannet hvis nu han/hun f.eks. gerne vil være fuld-tids pædagog – mén det skal bestemt ikke være et krav.

Derudover skal der skrues op for offentlige investeringer, skoler skal sættes i stand, sportsfaciliteter, broer skal bygges, motorveje skal holdes i stand. Igen er filosofien at vi i forvejen betaler for de mennesker der skal lave arbejdet i form at kontanthjælp, så vil jeg hellere have dem ud på vejene og lægge noget asfalt. Dels fordi det giver os nye og lækre veje, dels fordi det holder gang i grusgravene og fordi en effektiv infrastruktur gør landet attraktivt for virksomheder.

Investering i vedvarende energi og ny teknologi:

Jeg er ikke videnskabsmand, men der er ting vi skal være på front med. Det er ting som vindmølleteknologi, hvor vi er godt med, bølgebryderteknologi, solceller o.l. hvor vi er en lille smule med men bestemt ikke førende. Så er det effektivisering af gamle teknologier som naturgas, fission og fusion. Det handler både om at kunne eksportere verdens sikreste og reneste energikilde til resten af verdenen, men også om at forhindre spredning af usikre akraftværker og masseødelæggelsesvåben.

Med tiden vil behovet for de fossile brændstoffer forhåbentligt aftage til fordel for de vedvarende energikilder.

Derudover skal der investeres og forskes i nye teknolog generelt, rumforskning, it. kvantefysik og des lige. Der er ingen tvivl om at vi som nation aldrig kan blive store på eksport af rå-varer men af viden og teknologi.

Afskaffelse af klister på taburetten og mere direkte demokrati:

Idag lider vi rigtig meget under levebrødspolitikere, folk der aldrig har lavet andet i deres liv end at side i folketinget. Det løser vi ved at:

 • Forbyde spin-doktorer og tvinge politikere til at svare sandfærdigt på spørgsmål. Straffen for ikke at svare sandfærdigt vil være bortvisning fra dansk politik i en eksponentielt stigende periode, der f.eks. kunne være én valgperiode første gang, to valgperioder anden gang osv.
 • Forbyde valgkampagner og holde løbende folketingsvalg. Der skal stemmes én gang om året og 1/4 af folketinget er på valg hvergang. Politikerne bedømmes på hvad de faktisk laver, og ikke på hvor gode de er til at føre valgkamp.
 • Hvis 1000 (?) underskrifter kan samles, kan ethvert lovforslags 3. behandling i folketinget udskydes i 3 måneder. Hvis der inden for disse 3 måneder kan samles 10.000 (?) stemmer skal foreslaget sendes til folkeafstemning. Kan der samles 100.00 (?) er forslaget forkastet og kan ikke stilles igen.
 • Den fjerde statsmagt skal re-aktiveres, DR skal tilbage til public service. Det er fint at de laver lidt børnetv, bonderøven, Søren Ryge og den slags programmer som kan laves med en handske dukke og en kameramand. Mén alle mulige stor-film som rejseholdet, 1864, xfactor og des lige må altså afspilles på de private kommercielle kanaler.Derudover skal der væres flere kanaler, f.eks. skal Tv2 kunne søge om tilskud til x-mængde public service indhold, ligesom at websites og andre nye medier også skal kunne søge, på lige fod med dr.dk, og få tildelt midler.

  Der skal selvfølgelig stilles krav, men det vigtige er at medierne får frie hænder til at gå i flæsket på regeringen og råbe vagt i gevær hvis der foregår noget der ikke er i alles bedste interesse.

 

Eksempler

 

Eksempel 1: Servicemedarbejder i Føtex modtager 10.000kr / mdr for 20 timers arbejde i de timer om ugen hvor der er flest kunder i butikken. Servicemedarbejderen går rundt i butikken og er tydelig markeret, f.eks. med en gul trøje med et stort spørgsmåltegn på, og hjælper folk med at finde rundt. De står ved kassen og hjælper med at pakke poser. Udover de 10.000kr / mdr modtager personen 17.500kr fra starten og ligger dermed en smule over de 25.000kr som borgerlønnen i dette eksempel tænkes at udgøre.

Føtex får gladere kunder og forhåbentlig en bedre forretning og måske endda råd til at ansætte flere servicemedarbejdere.

Den ansatte kommer væk fra kontanthjælp og kan nu vælge at bruge tid på at læse, familien eller på anden vis på at fylde sit liv med aktiviteter der giver øget livskvalitet.

Samfundet får en person væk fra kontanthjælp, ganske givet koster det os noget, men det koster os mindre end fuld forsørgelse og vi har et bedre grundlag for at få personen videre i livet.

Eksempel 2: Musiker der gerne vil slå igennem med sit band. Tager arbejde som ufaglært musiklærer på en efterskole 20 timer om ugen, og bruger de sidste 20 timer på at arbejde med sit band. Han lever ligesom servicemedarbejderen fra Føtex for lidt mere end 25.000kr om måneden og gør børnene på efterskolen glade fordi de nu har to musiklærere istedet for en, og efter et par år slår han enten igennem med bandet eller kommer videre i sit liv med erfaringerne fra et falleret band i bagagen.

Eksempel 3: En iværksætter vil gerne starte det næste Facebook. Modtager 25.000kr fra den danske stat om måneden, mens han arbejder på sit projekt. For de penge lejer han en lille lejlighed i Viborg og et kontor i et kontorfællesskab og betaler for en dagpleje plads til den ene af sine sønner som han deler med x-konen. Den lille familie klarer sig som en normal familie, far er hjemme kl 17 og har tid til kvalitetstid med drengen og tager afsted klokken 7 og sætter ham i dagpleje – ligesom alle andre.

Efter det første år begynder virksomheden at give overskud, i starten er det kun et par tusinde om måneden og han vælger ikke at udbetale pengene til sig selv endnu. Først efter 15 måneder er der til at han kan udbetale 10.000kr/mdr til sig selv, og han er nu oppe på samme løn som servicemedarbejderen hos Føtex.

Efter 24 måneder har han råd til at ansætte 4 lavtlønsarbejdere og efter 3 år har han 50 fuldtidsansatte journalister, og 15 lavtlønsarbejdere ansat og lejligheden i Viborg er skiftet ud med en Villa på strandvejen.

Konklusion

Alle vinder, rig som fattig – dem der ikke gider lave noget eller dem der gerne vil knokle røven ud af bukserne. Der kommer gang i hjulene, vi lokker udenlandsk kapital til og vi tager os effektivt af de syge og de svare, de unge og de gamle.

Jeg har dog ingen tro på at noget lign. det her nogensinde kommer til at ske, der er alt for mange der har interesser i klemme. F.eks. inviterer det her til at alle de ekstremistiske liberalister stiller sig op og kalder mig kommunist, og de ekstremistiske socialister kalder mig liberal … environmentalisterne stod af da der stod “atomkraft” og de rige bryder sig ikke om at de pludselig skal til at dele ud af herlighederne.

*suk* :(

 

Det kan være en person der gerne vil slå igennem med sit band, men endnu ikke kan leve af det. Han kan tage et 20 timers arbejde på en efterskole hvor han giver ungerne musikundervisning,

Posted in Politik

Kønsdiskrimination og Sexisme i Gellerupbadet

Mit navn er Mikkel Mikjær Christensen, jeg har lige været udsat for kønsdiskrimination og sexisme i Gellerupbadet som er en offentlig svømmehal under Århus Kommune, hvor jeg ejer og driver et lyd- og fotostudie.

Jeg har været igang med at forbedre og sætte studiet i stand de sidste 5 dage hvor jeg har opholdt mig på adressen, dvs. jeg har ikke haft adgang til et bad og derfor henvendte jeg mig idag kl. 14.45 i Gellerupbadet og bad om billet og spurgte om man kunne få den billigere når man bare skulle have et brusebad.

Bag skranken stod en kvinde ved navn Trine der kiggede nedladende på mig og sagde at det kunne jeg godt glemme alt om nu, der var lukket for mænd fordi der skulle være “kvindesvømning” nu. Jeg kiggede på uret og påpegede at der var et kvarter til klokken var 15 og spurgte om de såkaldte kvindesvømmere virkelig havde noget at bruge herreomklædningen til.

Men der var intet at gøre, mænd ingen adgang.

Jeg har hele livet, og jeg mener vitterligt lige siden jeg kunne tale, været modstander af kønsdiskrimination og forsvaret særligt kvinders, men også bøsser og lesbiske, indvandrere og stort set alle andre minoritetsgrupper, kønsdiskrimination er forkasteligt _uanset_ hvordan den vender og det er forkasteligt at det foregår i offentlige institutioner.

Sig fra overfor diskrimination, af enhver slags! Nu!

Posted in

Enhedslisten: Velkommen til børnehaven

Mit navn er Mikkel Mikjær Christensen, jeg er 31 år gammel og jer er indædt modstander af partipolitik. Hvis ikke du kan fremføre politiske argumenter uden at snakke om “kommunistsvin”,”Facister” eller “de røde” og “de blå” så er jeg ked af at sige det, så er du sku ikke voksen nok til at snakke om politik.

Vi er vel i bund og grund allesammen enige om at vi gerne vil nogenlunde det samme for landet og det opnår man nu engang bedst ved at tale sammen som voksne mennesker uden at kalde hinanden alt muligt. Jeg har i en periode været medlem af flere partier, der findes ikke ét parti som repræsentere alle mine synspunkter og jo mere jeg er kommet ind i diskusionerne jo mere væmmes jeg.

Det første folk gør når de møder en er at finde ud af om man er et “kommunistsvin” eller en af “storkapitalens lejesvende” og hvis man tillader sig at påstå at man ikke er nogen af delene, så er man automatisk en af “de onde” uanset hvilken side man går til.

Her idag har der været en nyhed om en ung pige ved navn Mette, og en af Facebook grupperne for Enhedslisten for op i en spidst med det samme, og der var alt fra sexisme til ganske simpel ubehøvlet name-calling i de svar der har været i løbet af dagen.

 • Hun er en smuk blondine, selvfølgelig kan hun få job.
 • Hun bor også hjemme hos mor og far i en dyr millionvilla.
 • Er hun måske medlem af Liberal Alliance eller LAU.
 • Kan det være hun er venner med Joachim B. Olsen på Facebook.
 • “Sådan en møgforkælet rigmandsdatter kan sagtens”

Derudover var der en masse der ikke forstod budskabet, jeg ved ikke om det handler om manglende intelligens eller manglende vilje, men udtalelser som “Lad os sige at alle ledige gjorde som Mette – og cyklede rundt med uopfordrede ansøgninger til alle byens arbejdsgivere. Ville det skabe et eneste ekstra job?” Nej Palle Dragsted fra Enhedlisten, selvfølgelig ville det ikke dét. Det er der _INGEN_ der har påstået – og man skal helt ærligt være lidt ubegavet for at tro det.

Jeg tog kampen op, jeg bad folk om at tale ordentligt. Jeg forklarede dem der ikke forstod ræsonneringen i artiklen, forsøgte at forklare dem hvordan journalister arbejder og at det Mette havde gjort faktisk var en rigtig flot ting og det burde tilskyndes istedet for at tilsvines.

Resultatet var at der kom en admin og bad mig pakke sammen, jeg blev beskyldt for personangreb og tilsvining – hvilket måske fra et objektivt synspunkt godt kan argumenteres for at være tilfældet, men jeg vil tilgengæld modargumentere og sige at jeg ikke har sagt noget usandt. Hvis en person er for uintelligent til at forstå ganske simple markeds- eller samfundsøkonomiske mekanismer og jeg siger til personen at jeg ikke mener at han evner at forstå svaret på det spørgsmål han stiller, men at jeg nok skal forsøge at svare alligevel, så har jeg ikke gjort andet end at sige sandheden selvom den gør ond.

Jeg forklarede admin mit synspunkt og spurgte hvorfor det kun var mig der blev irettesat … og ja, det her var det sidste jeg foretog mig i den gruppe før jeg blev smidt ud:

Screen Shot 2014-12-15 at 0.38.06

Jeg ved godt at gruppen “er opstået som privat initiativ og er ikke en officiel Enhedsliste-gruppe” men menneskegruppen og mentaliteten må antages at være den samme, faktum var her at jeg fremførte en yderst berettiget kritik. Konkret en anklage om sexisme og tilsvining af politiske modstandere. Begge dele er ting som jeg på ingen måde kan stå inde for, og ting som jeg ingenlude havde forventet at Enhedslisten, og alt dens væsen, i sin vildeste fantasi ville gå ind for.

Dialog er vejen frem, alt andet er dybt middelalderligt, ganske almindelig respektfuld samtale uden bullshit, uden at råbe, uden at kalde folk navne. Jeg havde _aldrig_ i min vildeste fantasi forestillet mig at jeg kunne blive smidt ud for at forsvare en 20 årig mønsterborger der blev verbalt tilsvinet, men der er åbenbart ikke særlig højt til loftet i den danske venstrefløj.

Kæft trit og retning, ellers så pak dit lort og pil af! Jo tak!

Jeg tror definitivt jeg er færdig med at stemme på enhedlisten, og jeg er pludselig blevet i tvivl om hvor tolerant og demokratisk et parti som enhedslisten egentlig er, jeg ved godt at jeg ikke kan klandre partiet for hvad en uafhængig Facebook gruppe foretager sig, men det gør jeg nu alligevel.

Mit sidste shout-out til politikere og andre der diskuterer politik i hverdagen, tal nu for helvede pænt om hinanden og vis noget fucking respekt! Der behøver ikke komme regnbuer ud af røven på jer nå i taler, men tal pænt … lad være med at komme med antagelser, svar på de spørgsmål der bliver stillet til jer, gå efter bolden ikke manden. Grow up, og det gælder _alle_ partier – der er ingen der går fri her.

Posted in Politik

Red barnet, miljøsvineri og ulovlig indtrængen.

I forvejen boycotter jeg Red Barnet på grund af episoden med Aid Online som Red Barnet støttede, men idag da jeg kom hjem lå der brochurer fra Red Barnet smidt i både elevatoren og drysset med blid hånd hen af svalegangen, med undtagelse af det ene blad der lå meget pænt og vinkelret på min dørmåtte.

1. Jeg vil gerne vide hvem der har givet dem lov til at gå op til min dør, bare fordi en af mine naboer lukker en indsamler ind giver det _ikke_ ret til at løbe rundt og ringe på samtlige dørklokker og smide affald på vores dørmåtter.

2. Jeg vil gerne vide hvordan i alverden i kan bilde jeg ind bare at smide den slags spam frit ude i naturen – vi skal passe på børnene, men i er åbenbart pisseligeglade med naturen?

3. Brug postkasserne til jeres reklame … de ligger der for det samme, og hvis der står reklamer nej tak … så respekter det!

4. Hvornår sender i nogen ud for at ryde op efter jer ?

Mvh
Mikkel Mikjær Christensen

Posted in